Projekt przewijalni i karmialni w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu

29.03.2015

                                          Zakoń„czyliś›my prace wykoń„czeniowe w pomieszczeniach przewijalni i karmialni segmentu CALD Uniwersyteckiego Szpitala Dziecię™cego w Krakowie Prokocimiu.

Zdję™cia z realizacji dostę™pne pod linkiem na naszej stronie:
http://www.ekoartprojekt.pl/projekty,zobacz,124,przewijalnia,karmianlnia,uniwersytecki,szpital,dzieciecy,w,krakowie,prokocimiu.html


Illustrate Yourself projekt PIECES 2

08.06.2013

Wzię™liś›my udział w eksperymencie artystycznym "Pieces 2" zorganizowanym przez stowarzyszenie Illustrate Yourself. Zamierzeniem projektu jest stworzenie nieprzewidywalnej historii graficzno-komiksowej ilustrowanej na bieżąco przez wielu artystów midzynarodowych na zasadzie przekazywania kolejnych kadrów bez konkretnego ustalonego z góry scenariusza. Do naszego opracowania przypadło czarno-biał‚y kadr numer 31.
Autor grafiki: Tomasz Ję™drzejowski

Komiks "Pieces 2" można oglą…dnąć‡ w całoś›ci w na oficjalnej stronie projektu Ilustrate Yourself - Pieces 2 pod linkiem

http://www.piecesbooks.com/pieces2strona10.html