NPR Radio / WIRED.com

18.03.2012

Ilustracja "Platybelodon" ukazał‚a się za naszą… zgodą… w felietonie dokumentalnym Roberta Krulwicha "A mouth I can't stop thinking about" na blogu publicznej radiostacji amerykań„skiej NPR. Serdecznie polecamy artykuł‚, który odnaleźć‡ można pod adresem:


http://www.npr.org/blogs/krulwich/2011/05/20/136436601/a-mouth-i-cant-stop-thinking-about_


Ilustracja pojawił‚a się™ rółwnież w artykule Matta Simona "Absurd creature of the week: this prehistoric elephant had a huge sport for a mouth" na ł‚amach serwisu WIRED.com


https://www.wired.com/2013/10/absurd-creature-of-the-week-spork-elephant/