example2

Wizualizacja tarasu zewnętrznego z podpiwniczeniem.

Koncepcja, Projekt

example2

Szczegół wejścia do piwnicy zlokalizowanej pod tarasem.

Koncepcja, Projekt

example2

Plansza zagospodarowania terenu z lokalizacją projektowanego tarasu.

Koncepcja, Projekt

example2

Rzut poziomu podpiwniczenia tarasu zewnętrznego.

Koncepcja, Projekt

example2

Rzut tarasu z poziomu przyziemia istniejącego budynku jednorodzinnego.

Koncepcja, Projekt

example2

Przekroje podłużne przez taras z podpiwniczeniem.

Koncepcja, Projekt

example2

Przekroje poprzeczne przez taras z podpiwniczeniem.

Koncepcja, Projekt

example2

Przekroje poprzeczne przez taras z podpiwniczeniem.

Koncepcja, Projekt

example2

Widoki elewacji projektowanego tarasu.

Koncepcja, Projekt