example2

Zbiorcza plansza zagospodarowania terenu ogrodu.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Plansza szczegółowego zagospodarowania roślinnością wraz z jej wykazem.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Plansza zagospodarowania zielenią z rozrysem elewacji ogrodowej. AutoCad.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Plansza zagospodarowania zielenią z rozrysem elewacji ogrodowej.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Szkic obrazujący założenia projektowe.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Szkic obrazujący założenia projektowe.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcie ze zrealizowanego ogrodu przydomowego.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcie ze zrealizowanego ogrodu przydomowego.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcie ze zrealizowanego ogrodu przydomowego.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcie zrealizowanego oświetlenia oczka wodnego ujętego porą wieczorną.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcie ze zrealizowanego ogrodu przydomowego.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcie ze zrealizowanego ogrodu przydomowego.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcie ze zrealizowanego ogrodu przydomowego.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcie ze zrealizowanego ogrodu przydomowego.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcie ze zrealizowanego ogrodu przydomowego.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcie ze zrealizowanego ogrodu przydomowego.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt