example2

Ścieżka wejściowa oraz kamienna donica dekoracyjne

Koncepcja

example2

Widok na podjazd

Koncepcja

example2

Widok na skarpę z tarasem

Koncepcja

example2

Pierwotna koncepcja skarpy

Koncepcja