example2

Ilustracja promocyjna do komiksu "Krewangelia". Ołówek+Photoshop+Wacom

Projekt

example2

15 strona komiksu "Krewangelia". Ołówek+Photoshop+Wacom

Projekt

example2

16 strona komiksu "Krewangelia". Ołówek+Photoshop+Wacom

Projekt

example2

17 strona komiksu "Krewangelia". Ołówek+Photoshop+Wacom

Projekt

example2

18 strona komiksu "Krewangelia". Ołówek+Photoshop+Wacom

Projekt

example2

19 strona komiksu "Krewangelia". Podrys ołówkowy

Projekt

example2

19 strona komiksu "Krewangelia". Ołówek+Photoshop+Wacom

Projekt

example2

23 strona komiksu "Krewangelia". Podrys ołówkowy

Projekt

example2

23 strona komiksu "Krewangelia". Ołówek+Photoshop+Wacom

Projekt

example2

24 strona komiksu "Krewangelia". Ołówek+Photoshop+Wacom

Projekt

example2

Prequel do komiksu Krewangelia. Rysunki Tomasz Jędrzejowski, scen. Michał Gałek

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Prequel do komiksu Krewangelia. Rysunki Tomasz Jędrzejowski, scen. Michał Gałek

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Prequel do komiksu Krewangelia. Rysunki Tomasz Jędrzejowski, scen. Michał Gałek

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Prequel do komiksu Krewangelia. Rysunki Tomasz Jędrzejowski, scen. Michał Gałek

Koncepcja, Wykonanie, Projekt